Güncel

Piyasadan haberler

AKSA, Akrilik elyafa yeni kullanım alanları bulma çalışmaları kapsamında Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin m2 kapalı alanda 2.500 ton/yıl kapasiteli air jet iplik eğirme teknolojisiyle kısa elyaftan iplik üretim tesisine ait birinci faz yatırımı deneme üretimlerine başlamış olup yılsonuna kadar tamamen devreye alınacaktır. Projeye ait ikinci etap çalışmaları devam etmekte ve toplam 27.5 milyon ABD Dolar’a sahip yatırım 2022 yılı sonunda 7.500 ton/yıl üretime ve 200 kişilik istihdama ulaşacaktır. AksaFil markasıyla satışa sunulacak ürünümüz akrilik iplik sektörüne Dünya’da ilk kez uygulanan bir teknolojiye sahiptir.

ALARK, 10.11.2021 tarihli açıklamada, Değerleme şirketinin 09.11.2021 tarihli ve

ALGYO-2109111 sayılı değerleme raporuyla 429.000.000 TL (KDV hariç) değer biçilmiş olan Muğla İli, Bodrum ilçesi, Gündoğan Mahallesi, Buruncuk mevkiinde yer alan Tekaş Teknik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye ait; – 363 ada 8 parselde kayıtlı, 19.878,06 m² yüzölçümlü arsaya sahip, 5 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve 12 adet 3 katlı villa, – 363 ada 9 parselde kayıtlı, 21.951,78 m² yüzölçümlü arsaya sahip, 1 adet 6 katlı otel, 6 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve otel müştemilatı bulunan 1022 yatak kapasiteli Green Beach Resort Otel’in 422.875.000 TL (KDV hariç) bedel üzerinden satın alınmasına ve bedelinin tapu devri sırasında peşin olarak ödenmesine karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu Otelin satın alınmasına ilişkin tapu işlemleri tamamlanmış ve taşınmazın mülkiyeti Şirkete geçmiştir.

ALKIM, Dazkırı Koralkim Tesislerimizde Potasyum Sülfat üretimi başlamıştır.

ALMAD, Yönetim Kurulunun 11.11.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketin Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) ihale yoluyla satın almış olduğu maden sahası bölgesinde bulunan ve %67,5 oranında hissesine sahip olduğu 0 Ada 107 Parsele ait 1.687,50 m2’lik hisselere ait kısmının mülk sahiplerinden toplam 67.500,00 TL bedelle satın alınmasına, 107 Parsele ait hisselerin satın alınması sonrasında söz konusu parseldeki şirkete ait hisse oranı %67,5’dan %75 oranına çıkmıştır. Şirketin satın almış olduğu taşınmazların, SPK’nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.

ARMDA, Armada Bilgisayar, Cisco İş Ortakları Zirvesi Ödül töreninde “Yılın Distribütörü” ödülünü kazanmıştır.

BANVT, Şirket tarafından alınan yönetim kurulu kararı ile; Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 100% hissedarı olduğu Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 9558 sicil numarasıyla kayıtlı “Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi’nin” 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 180. ila 190. maddeleri arasında düzenlenen tür değiştirme hükümleri uyarınca, “Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi” unvanlı bir anonim şirkete dönüştürülmesine; Tür değişikliği işlemi sonrasında Şirketimizin Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Şirketimizi temsilen Türk Ticaret Kanunu madde 359/2 uyarınca gerçek kişi temsilci olarak Tolga Gündüz’ün atanmasına; karar verilmiştir.

ELITE, Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 12.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 54.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 15/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 16,30 TL/pay baz fiyat, “ELITE.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

GESAN, Şirketimiz, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ile “2021 Yılı Scada Malzemeleri Alımı” işi için 120.250,00-EUR+KDV bedel ile 11.11.2021 tarihinde sözleşme imzalamıştır.

GESAN, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 2021/601848 nolu “2 İş Kaleminde Toplam 110 Adet 170 kV Ayırıcı ve Yedek Malzemeleri ile 2 İş Kaleminde Toplam 25 Adet 420 kV Ayırıcı ve Yedek Malzemeler” ihalesine, ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı veren Girishim Power Enerji Savunma Havacılık ve Uzay Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. Taah. A.Ş. ile Şirket, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. arasında ihale konusu malzemelerin tedariki için 3.987.000,-TL+KDV tutarlı sipariş ön anlaşması yapılmıştır.

GMTAS, Gimat Mağazacılık payları, 12/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Hizmetler ve BIST Ticaret endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 149.200.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %97 olarak dikkate alınacaktır.

GSRAY, Yönetim kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Ural Aküzüm 11.11.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini şirketimize bildirmiştir.Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hüseyin Ural Aküzüm’ün görevinden istifa etmiş olması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin 13.5 (a) maddesi gereğince istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk toplanacak Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Sayın Nihat Kırmızı’nın seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Gücüm’ün bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş olması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinin 13.5 (a) maddesi gereğince istifa ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, ilk toplanacak Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Sayın Hüseyin Ural Aküzüm’ün seçilmesine, kendisinin aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinde de görevlendirilmesine karar verilmiştir.

HURGZ,Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu’nun 26. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. arasında 06.04.2018 tarihinde imzalanmış olan Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin sermayesinin %77,67’sini temsil eden 428.732.788,05 TL tutarındaki nominal değerli payların Şirkete devrolunması işlemi kapsamında, Hisse Devir Sözleşmesi’ndeki yan edimler de dikkate alınmak üzere pay başına 0,54316 Amerikan Doları pay bedeli esas alınmak suretiyle ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarih olan 16.05.2018 tarihinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. pay sahibi olup da o tarihte sahip oldukları paylardan pay alım teklifi tarihine kadar kesintisiz ellerinde bulundurdukları kısmı ile sınırlı olarak yatırımcılara pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvurular yapılacaktır. Ana ortağı bulunduğu Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ortaklarının ve ortak olmayı düşünen yatırımcıların yerine getireceğimiz yükümlülüğe bağlı olarak meydana gelebilecek yanlış anlamalar nedeniyle herhangi bir zarara uğramamaları için işbu açıklamamızda açıkça ifade edildiği üzere, pay alım teklifimizde “kimlerin hak sahibi” olduğuna ilişkin hususa önemle dikkat etmeleri gerekir. Zira, pay alım teklifinden yararlanma hakkı olmayan ortakların paylarının satın alınması söz konusu olmayacaktır.

KRVGD, Polonya’daki bağlı ortaklığı olan ZPC Otmuchow, Nysa bölgesinde bulunan fabrikadaki üretim süreçlerine ve bu bölgedeki altyapı gerekliliklerine ilişkin yapacağı yatırımlarla ilgili 12 yıl geçerli gelir vergisi ve emlak vergisi muafiyetinden oluşan ve toplamda 31,5 milyon PLN’ye kadar yatırım teşviki için anlaşma sağlamıştır.

 KTSKR, 10/11/2021 tarih ve 2021/32 nolu Yönetim Kurulu kararı ile; Yönetim kurulu üyesi Lokman AYDEĞER’in istifasının kabul edilmesine,yerine Erdoğan ERGİN’in Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

MAGEN, Bilindiği ve daha önce 05.02.2021 ile 12.02.2021 tarihlerindeki açıklamalarda duyurulduğu üzere Şirket, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak ve santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiş ve şirketlerin bu kapsamda birleşme işlemlerini gerçekleştirmişti. Yine bu bağlamda Şirket, 04.11.2021 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklıkları olan ve 12.03.2021 tarihinde imzalanan sözleşme ile Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu’ndan devir alınan Ekonova Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Göksu7 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. şirketlerinin Çayören Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. unvanı altında birleştirilmesine ve Çayören Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. firmasının yeni unvanının “Troya Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.” olmasına karar verilmişti. İlgili karar, 09.11.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 11.11.2021 tarihi itibariyle ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Bu birleşme işlemi sonrası Troya Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.’nin 50.000 TL olan ödenmiş sermayesi 117.000 TL olmuştur.

MAGEN, Güneş Enerji Santrali Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim EPC sözleşmesi uyarınca, İtalya, Sicilya Eyaleti, Agrigento ilinde yer alan 53.1 MWp kurulu gücündeki Castello GES (Castello Güneş Enerji Santrali) Pojesi’nin arazi geliştirme, teknik inceleme ve proje çalışmaları tamamlanmış ve Lisanslama için İtalyan Şebeke Operatörü Terna’ya resmi başvuru Margün Enerji Üretim San ve Tic. A.Ş.’nin İtalya şubesi adına 07.07.2021 tarihinde yapılmıştı. Başvurumuz İtalya Yüksek Gerilim Şebeke Operatörü Terna tarafından olumlu bulunmuştur. Bağlantı bedelinin ilgili mevzuata göre % 30’u Terna’ya ödenmiş olup 53.1 MWp kurulu gücündeki Güneş Enerji Santralimiz STMG onayını (şebeke bağlantı hakkını) elde etmiştir. Proje ön lisansı alınmıştır. Böylelikle projemizin %30’luk kısmı tamamlanmış olup ÇED (Çevre Etki Değerleme), imar ve inşaat izinleri aşamasına geçilmiştir. Bu süreçlerin tamamlanmasına müteakip santral kurulumuna başlanacaktır. Projenin yıllık 8 milyon Euro EBITDA üretmesi beklenmektedir. Ayrıca, devam eden diğer sözleşmelerimiz, muhtemel yeni müşterilerimiz ve şirketimiz Margün Enerji Üretim ve San ve Tic. A.Ş.’nin kendi yatırımları için proje geliştirme çalışmalarımız İtalya Ofisimiz tarafından devam ettirilmektedir.

MARTI, Global olarak pandeminin ve özellikle üç tesisimizin bulunduğu Marmaris’te yaşanan orman yangınlarının operasyonlarımızı ciddi şekilde etkilediği bu dönemde, FAVÖK’ün ciromuza oranı % 26,57 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK‘ü etkileyen faktörlerden biri, faaliyet dışı giderlerdeki 2.465.391 TL lik artıştır. Bu olağan dışı giderlerin etkisinden arındırılmış operasyonel kar rakamımız ise 30.621.274 TL olup FAVÖK oranımız % 28,90 olmuştur.

METUR, Denizli ili, Çal İlçesi’nde 6 adet tesisten oluşan toplam 3,87 Mw gücündeki güneş enerjisi santrallerinin ve bu santrallerin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma haklarının şirket tarafından 2 etapta devir alınmasına yönelik sözleşme (Devir Sözleşmesi) imzalanmıştır. Bu kapsamda ilk etapta Kaynar Enerji A.Ş. bünyesindeki 1,04 Mw gücündeki güneş enerjisi santralinin ve bu santralin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanları (Kaynar -1) (arazi bedeli, ve %18 KDV dahil olmak üzere) 1.423.004 USD bedelle devir alınmasına ilişkin işlemlere başlanacaktır. Kaynar-1 GES tesisinin ve bağlantı anlaşmalarının devrinin 2021 yılı Kasım ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Devir Sözleşmesi uyarınca, ikinci etapta, Denar Enerji A.Ş. ve Günar Enerji A.Ş. bünyesindeki 5 adet tesisten oluşan toplam 2,83 Mw güneş enerjisi santralleri ve bu santrallerin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanları (arazi bedelleri ve %18 KDV dahil olmak üzere) 4.175.900 USD karşılığında; hisse devri veya varlık devri yoluyla alınacaktır. Bu işlemin finansmanının ileride yapılacak bir sermaye artırımı ile sağlanması planlanmaktadır. Söz konusu devirlerin sağlanması, sözleşmede belirtilen diğer şartların yanı sıra; planlanan sermaye artırımını gerçekleştirme, söz konusu tesisler ve varlıklar ile ilgili yasal şartların yerine getirilmiş olduğunun tespiti ile söz konusu tesisler üzerindeki banka ve finans kurumlarının ipotek ve rehinlerinin kaldırılması koşullarına bağlı olup devirlerin 2022 yılı Nisan Mayıs aylarında tamamlanması öngörülmektedir.

MIPAZ, Daha önce kamuya açıkladığı üzere, Şirketin finansal tablolarında “yatırım amaçlı gayrimenkuller” altında takip edilen ve finansal tablo dipnotlarında dönemler itibariyle detaylı açıklamalara konu edilen; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü’nde kain 1154 sayılı Parsel ile ilgili olarak, “Pendik Belediyesi tarafından askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri “Uygulama İmar Planı”‘ ve 1/100.000 ölçekli imar planı da dahil olmak üzere, ilgili tüm plan notlarına ilişkin olarak Şirket tarafından 26.05.2021 tarihinde açılan dava hali hazırda devam etmektedir. Dava’da “keşif kararı” verilmiştir. Bununla birlikte, bahsi geçen Parsel’i de kapsayan ve “NİP-22054 PİN Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili olarak Şirket’imiz tarafından 17.05.2018 tarihinde açılan davada Şirket’imizin temyiz talebinin Danıştay tarafından rededildiği ve İstinaf Dairesi Kararı’nın onanmasına karar verildiği 11.11.2021 tarihinde öğrenilmiştir.

NETAS, Şirketimizin 11 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ArGe Genel Müdürü ve İcra Kurulu üyeliğine Şirketimizin Akıllı Sistemler ArGe Yazılım Tasarım Direktörü Ersin Öztürk’ün vekaleten atanmasına karar verilmiştir.

RALYH, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.11.2021 tarihli toplantısı sonucu kurulmasına karar verilen RAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı iştirakin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 10.11.2021 Tarihli 10448 sayılı nüshasında ilan edilerek tescil edilmiştir.

ROYAL, 09.11.2021 Tarihinde yüklenen 30.09.2021 Dönemine ait olan FİNANSAL RAPORLAR’da Sunum Para Birimi (TL) olması gerekirken sehven ( 1.000 TL ) olarak bildirilmiş olup, gerekli düzeltme yapılmıştır.

THYAO, Ortaklığın Ocak – Ekim 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: -Ocak – Ekim 2019 döneminde 63,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 36,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. -Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 14,5 puanlık azalma ile %67,2 olarak gerçekleşmiştir. -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Ekim 2019 döneminde 157,3 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %35,1 azalarak 102,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ekim 2019 döneminde 1.260.901 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %24,5’lik artışla 1.569.923 ton olarak gerçekleşmiştir. -2021 Ekim ayı sonunda filodaki uçak sayısı 372 olmuştur.

VBTYZ, 25.10.2021 Tarihli açıklamamız ile şirketimizin Sosyal Güvenlik Kururmundan 58.890.000,00 TL bedel ile “Kurumsal Sunucu Temini” ihalesi aldığı ve 10 günlük itiraz süresinin sonunda sözleşme imzalanacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu ihale için herhangi bir itiraz söz konusu olmamış ve Sosyal Güvenli Kurumu ile sözleşme imzalanmış ve sözleşme konusu işe başlanmıştır. Teslimat 31.12.2021 tarihinden önce yapılacaktır.

İLK HALKA ARZLAR

Mia Teknoloji A.Ş. Mevcut Sermaye 30.000.000, Yeni Sermaye 38.000.000, Bedelli Sermaye 8.000.000, Mevcut Pay Satışı 4.500.000, Satış Fiyatı 15,80.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mevcut Sermaye 130.000.000, Yeni Sermaye 130.000.000, Mevcut Pay Satışı 26.000.000, Satış Fiyatı 6,95.

Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mevcut Sermaye 847.000.000, Yeni Sermaye 1.025.000.000, Bedelli Sermaye Artırımı 178.000.000, Mevcut Pay Satışı 30.000.000, Satış Fiyatı 1,60

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Mevcut Sermaye 150.000.000, Yeni Sermaye 500.000.000, Bedelsiz Sermaye Artırımı 350.000.000.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
temizlik şirketi - Yavru kedi maması - interlojistik.com.tr